Eväitä elämääsi

Hengellistä ravintoa


ISÄN RAKKAUSKIRJE

Lapseni...Et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Ps. 139:1 Tiedän milloin istut ja milloin nouset. Ps. 139:2 Tunnen kaikki sinun tiesi. Ps. 139:3 Olen laskenut kaikki pääsi hiuksetkin. Matt. 10:29-31
Tein sinut minun kuvakseni. 1. Moos. 1:27 Minussa sinä elät, liikut ja olet. Ap.t. 17:28 Sillä sinä olet minun lapseni. Ap.t. 17:28

Tunsin sinut jo ennen syntymääsi.
Jer. 1:4-5 Valitsin sinut, kun suunnittelin luomakuntaa. Ef.1:11-12 Et ollut vahinko. Ps. 139:15-16
Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Ps. 139:15-16 Päätin tarkkaan, milloin synnyt ja missä asut. Ap.t. 17:26
Sinä olet ihme, suuri ihme. Ps. 139:14 Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa. Ps. 139:13 Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Ps. 71:6
Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. Joh.8:41-44 En ole kaukainen enkä vihainen vaan täydellinen rakkaus. 1. Joh. 4:16 Ja haluan antaa sinulle ylen määrin rakkauttani 1. Joh. 3:1 vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen Isäsi. 1. Joh. 3:1
Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi. Matt.7:11 Sillä minä olen täydellinen Isä. Matt. 5:48 Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Jaak. 1:17 Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki tarpeesi. Matt. 6:31-33
Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut täynnä toivoa.
Jer. 29:11 Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Jer. 31:3
Ajatukseni sinua kohtaan ovat lukemattomat kuin hiekanjyväset meren rannalla. Ps. 139:17-18 Minä iloitsen sinusta laulaen. Sef. 3:17
En koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää. Jer. 32:40 Sillä sinä olet minun aarteeni. 2. Moos. 19:5
Haluan koko sydämestäni ja sielustani palauttaa asemasi lapsenani. Jer.32:41 Ja tahdon näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita. Jer. 33:3
Jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. 5. Moos. 4:29 Iloitse minussa, ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo, Ps. 37:4 koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet. Fil. 2:13
Voin tehdä sinulle enemmän kuin osaat edes kuvitella, Ef. 3:20 sillä olen suurin rohkaisijasi. 2. Tess. 2:16-17
Olen myös Isä, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissasi. 2. Kor. 1:3-4 Kun sydämesi on särkynyt, olen lähelläsi. Ps. 34:18 Kannan sinua sylissäni niin kuin paimen kantaa lammastaan. Jes. 40:11
Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ilm. 21:3-4 Ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Ilm. 21:3-4
Olen Isäsi ja rakastan sinua aivan kuin poikaani Jeesusta. Joh. 17:23 Jeesuksessa rakkauteni sinuun tulee ilmi. Joh. 17:26 Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hepr. 1:3 Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan, Room. 8:31 ja kertomaan, etten pidä kirjaa synneistäsi. 2. Kor. 5:18-19
Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. 2. Kor. 5:18-19 Hänen kuolemansa oli lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan.
1. Joh. 4:10 Annoin kaiken, mitä rakastin, saadakseni sinun rakkautesi. Room. 8:31-32
Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. 1. Joh. 2:23 Eikä mikään enää erota sinua minun rakkaudestani. Room. 8:38-39
Tule kotiin, ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Luuk. 15:7 Olen aina ollut ja tulen aina olemaan Isä. Ef. 3:14-15
Kysyn sinulta: haluatko olla lapseni? Joh. 1:12-13 Minä odotan sinua. Luuk. 15:11-32
Rakkaudella, Taivaallinen Isäsi, Kaikkivaltias Jumala

Opetuksia, päivän sanaa ja profetioita26.12.2021

Matt 1.18-25

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.


25.12.2021

LASTEN KAMARISSA laulu

Jotakin uutta ja erikoista

"Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten silmäin edessä minä olin vienyt heidät pois." Hes. 20:14

Jumala tekee pian jotain uutta ja ihmeellistä. Se on enemmän kuin herätys. Se on työ, jonka Hän yksin aloittaa, kun Hän ei enää kestä katsoa pyhän nimensä saastuttamiista. Tulee aika, jolloin Jumala itse päättää,että Hänen sanansa on niin poljettu lokaan että iljettävät teot ovat niin poljettu lokaan ja että iljettävät teot ovat niin saastuttaneet sen, mitä seurakunnaksi kutsutaan, että Hänen on noustava ja puolustettava nimensä kunniaa hukkuvan maailman edessä. Oman nimensä tähden Jumala tekee kaksi väkevää asiaa. Ensiksi Hän puhdistaa kansat ja seurakuntansa peljättävillä tuomioillaan. Hän tekee lopun eksyttäjien ja lihallisuuden tunkeutumisesta huoneisiinsa. Hän puhdistaa ja pyhittää julistetun sanan ja nostaa mielensä mukaisia paimenia. Toiseksi Jumala kirkastaa pyhän nimensä suurella armon väliintulolla. Tuomion tuskien toteutuessa Jumala antaa jäännöksen yliluonnollisesti palata luokseen. Sen mitä Hän teki Israelille kun heidät tuomittiin, Hän tekee uudelleen tulevina päivinä. Voit lukea kaiken tästä Hesekielin kirjasta 36: 21-38.

"21 Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin.

22 Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.

23 Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.

24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

28 Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

29 Minä vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi enkä anna teille nälänhätää.

30 Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon, niin ettette enää joudu kärsimään kansojen seassa herjausta nälän takia.

31 Niin te muistatte huonon vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet hyvät, ja teitä kyllästyttää oma itsenne rikostenne ja kauhistustenne tähden.

32 En minä teidän tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra: se olkoon teille tiettävä. Hävetkää ja tuntekaa häpeätä vaelluksenne tähden, te Israelin heimo.

33 Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen,

34 ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.

35 Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja'.

36 Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen.

37 Näin sanoo Herra, Herra: Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen: minä lisään heille ihmisiä runsaasti kuin lammaslaumaa.

38 Niinkuin on pyhitettyjen uhrilammasten laumaa, niinkuin Jerusalemin lammaslaumaa sen juhlissa, niin tulevat raunioina olleet kaupungit täyteen ihmislaumaa. Ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra."

Eli profetia tässä vielä tiivistettynä: Säälin pyhää nimeäni joka on häväisty pakanoitten keskuudessa. En tee sitä teidän tähtenne vaan oman nimeni tähden. Pakanakansat tulevat tietämään että minä olen Jumala. Pirskotan yllenne puhdasta vettä ja puhdistutte kaikesta saastaisuudesta. Annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Ohjaan teidät kulkemaan minun teitäni. Pelastan teidät kaikesta epäpuhtaudestanne. En tee sitä itsenne tähden vaan oman nimeni tähden. "Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra" Hes.20:44


Psalmista 118 (Biblia)

Mikään tästä ei kuitenkaan tule yllätyksenä Jumalalle. Suomi ei ole suistunut Jumalan kaitselmuksen raiteilta. Jumala puhuttelee maatamme ennen kokemattomalla tavalla. Monet ovat rukoilleet herätystä. Ehkä tämän kautta Jumala kutsuu meidät kaikki polvillemme etsimään Hänen kasvojaan, joka kaiken voi. Siinä missä uskomaton näkee taivaalla mustia joutsenia, kristitty kohottaa päänsä ja näkee hengessä jotain muuta. Mustien joutsenien sijaan kristitty näkee valkoisen hevosen ja sen selässä miehen, jonka nimi on Uskollinen ja Totuudellinen (Ilm. 19:11). Herramme Jeesus on uskollinen lupauksilleen. Hänen lupauksensa ovat totuus, jonka varassa katsomme eteenpäin. Vapautuksemme hetki lähestyy (Luuk. 21:28). Tällaisina aikoina Jeesuksen lupaukset kantavat meitä. Jumala toimii yhä. Pyhä Henki ei ole rajoitettu. Jumalan seurakunta, sinä ja minä, yhdessä selviämme tästä. Uskomme, että tämä poikkeustilanne tuo meidät suomalaisina ja myös Jumalan kansana lähemmäs toisiamme. Ja toivottavasti ennen kaikkea lähemmäs Jumalaa. Tämän kaiken keskellä meillä on käytössämme suuri ja väkeä Jumalan antama ase: Rukous. Raamattu lupaa, että "vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras" (Jaak. 5:16). Itse asiassa Jumala voi tehdä "monin verroin enemmän, kuin kaikki mitä me anomme tai ymmärrämme" (Ef. 3:20). Presidentti Sauli Niinistö sanoi hyvin todetessaan, että nyt on "otettava fyysistä etäisyyttä, mutta lisättävä henkistä läheisyyttä. Olemme toiveikas sen suhteen, että tällaisissa vaikeissa olosuhteissa aletaan nähdä myös oman navan ulkopuolelle. "On kirjoitettu: "Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy." (3 Joh. 2).


24.12.2021

Jesaja 9:1-7

1 Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.

2 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

3 Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan.

4 Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä;

5 ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan.

6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

7 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.


23.12.2021

Vanhurskaus, rauha ja ilo

"Kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistämme." Jumalan armo on hänen valtakunnassaan tarjolla, kuten se oli tarjolla Saulukselle aikanaan. Sen saa omakseen Jumalan lahjana ilman vastapalvelusta (Ef. 2:8).

Myös etiopialainen hoviherra uskoi Filippuksen saarnaaman evankeliumin ja jatkoi iloiten matkaansa (Ap. t. 8:39). Evankeliumi on Jumalan voima myös jokaiselle jo taivastietä kulkevalle. Uskoja saa sen, mitä evankeliumi lupaa: rauhan ja ilon sydämelleen ja iankaikkisen elämän taivaassa.12.12.2021

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Olemme edenneet joulun odotuksessa kolmanteen adventtisunnuntaihin, kolmatta adventtia on sanottu hengellisen saapumisen adventiksi. Sen evankeliumissa Jeesus antaa kauniin todistuksen vankilassa kuolemaan valmistautuvasta Johannes kastajasta.

Matt. 11:2-10

Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään: "Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?" Jeesus vastasi heille: "Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas se, joka ei minua torju."

Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: "Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: - Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien."

Johannes Kastaja sanoi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut." Joh. 1:23

Tuon lahjomattoman Jeesuksen julistajan henkilökohtainen vähennysohjelma saavuttaa kivun äärirajan. Olihan Johannes sanonut Jeesusta tarkoittaen Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä Joh. 3:30.

Tuon vähenemisen äärirajalla Johannes lähettää vankilasta Jeesukselle viestin ja kysymyksen, oletko sinä se vai pitääkö meidän toista Messiasta odottaa. Hänenkin joka oli enemmän kuin profeetta ongelmana oli meillekin tuttu asia, aika. Miksi Jumala ei puutu välittömästi asioihin näkyvällä ja voimakkaalla tavalla.

Miksi Jumalan lapsi joutuu kitumaan vankilassa. Taivaallinen viivyttely, pitkämielisyys ja kärsivällisyys tekee Jumalan lapset kärsimättömiksi. Mutta Johannes saa Herralta vastauksen, nyt on aika julistaa evankeliumia ja auttaa kärsiviä. Nyt on sen aika. Jumalalla on kalenteri ja suuri pitävä suunnitelma tätä maailmaa varten jonka mukaan mennään. Sitä paitsi suru ja kärsimys on vain hetken seisahdus, lyhyt viivytys siinä taistelussa jonka lopputulos on jo tiedossa. Voittaja ei todellakaan ole se jolla on paksuin lompakko ja kallein auto tai eniten leluja.

Vihassani olen sinua lyönyt mutta rakkaudessani minä sinua armahdan Jes. 60:10. Jumala kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja velvoitteineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Jumala opettaa meitä tyytymään siihen samaan mihin hänen apostolinsakin sai tyytyä "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan 2. Kor. 12:9.

Jos saat olla pelastettu tänään, Jumalan lapsi, asiasi ovat hyvin vaikka nyt voikin olla pimeätä ja vaikeata, ehkä kärsimystäkin. Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan Jes. 60:10. Velkakirjamme on naulittu ristiin Jeesuksen kuolemassa. Saamme olla vapaat Jumalan lapset. Olkoot elämäsi siunattu Jeesuksen nimessä

Jumalan suunnitelmassa kulkeminen

Jumalalla on tahto elämääsi varten. Hän rakastaa sinua ja haluaa sinun parastasi. Oletko miettinyt miksi Jumala on sinut pelastanut. Hän on pelastanut sinut koska Hänellä on suunnitelma sinulle.

Kol. 1:9 Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, 10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, 11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla 12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa.

Millon viimeksi olet ajatellut että Jumalalla on valmis suunnitelma elämällesi? Mikä sitten on tuo suunnitelma? Se on Jumalan hyväksymä ja Hänen julkituomansa. Se koskee jumalan valintoja ja mitä tehdä tai olla tekemättä elämässäsi. On aivan sama minkä ikäinen olet tai mistä tulet tai mikä on tilanteesi, Jumalalla on suunnitelma sinulle joka tapauksessa. Älä koskaan kuuntele niitä jotka sanovat ettet ole tärkeä. Aina kun joku sinulle noin sanoo muistele ristiä ja kerro miksi olen tärkeä. Jeesus kuoli minun puolestani. Eikä pelkästään sinun vaan kaikkien ihmisten puolesta. Jokainen ihminen on tärkeä. 

Entä oletko miettinyt mikä on Jumalan tahto elämällesi? Hän tuntee taustasi, tietää ajatuksesi, ei Jumala voisi minua käyttää koska tietää minusta kaiken. Hän tiesi kaiken jo ennen syntymääsi. On murheellista että valtaosa ihmisistä mieti koskaan mikä on Jumalan suunnitelma omalla kohdalla. Suunnitelmaan liittyy kolme näkökulmaa. 

Ajattele asiaa, Jumala on ennalta määrännyt tahdon elämällesi. Se tarkoittaa asioita jotka hän tulee tekemään. Niin vain tapahtuu etkä voi sitä mitenkään estää. Asiat tapahtuu riippumatta mistään, Jumala vain tekee niin suunnitelmansa mukaisesti. Kyse on Hänen suvereenista ensisijaisesta tahdostaan jota hän käyttää maailmassa ja henkilökohtaisessa elämässämme. Tuo tahto on vastustamaton, muuttumaton ja ehdoton, sitä ei voi muuttaa mitä tahansa tapahtuukin ja kenen toimesta. Siitä on hyvä esimerkki risti. Jumala määräsi Jeesuksen kuolemaan ristillä jo ennen kuin maailma oli luotu. Jumala ei tee virheitä eikä Hänen ennalta määrättyä tahtoa voi muuttaa.

Sitten on Jumalan moraalinen tahto joka sekin koskee jokaista. 2. Moos.20: 13 sanoo älä tapa. 14 älä tee huorin. 15 älä varasta. Tässä muutama esimerkki Jumalan moraalisesta tahdosta. 

 1. Tes. 4. 1 Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. 2 Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. 3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, 4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, 5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; 6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. 7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. 9 Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne;

Tämäkin kaikki on Jumalan moraalista tahtoa. Meillä on kymmenen käskyä lisäksi tämä 1. Tes.4 jossa sanotaan sillä tämä on Jumalan tahto. Teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Tämä on elävän Jumalan laki. Ihan sama mitä ajattelet siitä, ihan sama mihin ryhmään kuulut tai mistä tulet, se on Jumalan mooraalilaki jonka noudattamisesta vastaamme omalla käytöksellämme. Nykyään puolustellaan kaikenlaista.

Raamattu sanoo, että kartatte haureutta. Jokaisen tulisi tietää kuinka käyttäytyä. Ei himon kiihkossa niin kuin pakanat jotka eivät Jumalaa tunne. Jokainen uskova tuntee Jumalan Jeesuksen kautta. Elämme Jumalan moraalilain alla ja meidän tulee pidättäytyä haureudesta. Siihen liittyy paljon syntiä ja pahuutta täällä maailmassamme. Ihmiset voivat järkeillä mitä vain, mutta kun pitäytyy Jumalan Sanassa on täysin selvää, että haureus on synti Kaikkivaltiasta ja Hänen moraalilakiansa kohtaan.

Sitten on vielä yksi Jumalan tahdon laji. Eli se, mitä Jumala haluaisi meille. Jumalan ennalta määrättyä tahtoa emme voi muuttaa. Hänen moraalilakiansa meidän tulisi noudattaa. Se mitä Jumala halusi, tarkoittaa noita asioita, joita Hän toivoisi meille. Eli pelastus, hengen hedelmät, palveleminen, antaminen, anteeksiantaminen, rakastaminen, rukous, monet elämämme päätökset.

Jumalan tahdossa on kolme osaa. Ennalta määrättyä tahtoa ei voi muuttaa. Jumalan meille haluamat asiat liittyvät koko elämään. Olet jossain näiden kaikkien osalta. Missä sinä olet Jumalan tahtoa ajatellen? Oletko miettinyt sitä koskaan? Ajattele asiaa koska nyt asiasta muistutetaan. Kaikki seisovat yhtenä päivänä Kaikkivaltiaan Jumalan edessä tekemässä tiliä elämästään. 1. Kor.

Joku kuolee tunnettuaan Herran muutaman minuutin, päivän tai viikon. Entä se ja se ja tuo? Unohda muut ja ajattele omaa elämääsi. Olet kuullut evankeliumin, sinulla on ollut tilaisuuksia, todella hyviäkin. Ehkä tilaisuuksia on ollut vain muutama. Et ehkä koskaan ole kokenut rakkautta. Rakastavalla Jumalalla on sinulle suunnitelma. Entä juuri tässä elämänvaiheessa? Hän nappaa sinut juuri tältä istumalta. Juuri siitä missä olet, Hän aloittaa vaikka tällä hetkellä, jos haluat alkaa elämään Jumalan tahdon mukaan. 

Sano että Herra tässä olen ja Hän ottaa sinut omakseen siitä hetkestä. Hän auttaa sinua tekemään parhaasi loppuelän ajan. Jumala odottaa vain, että suostut Hänen tahtoonsa. Jumalan vaihtoehto on aina paras. Onko se sama kaikille, ei. En ymmärrä miksi jotkut joutuvat kärsimään niin paljon tai millaisissa olosuhteissa he joutuvat kasvamaan. Jumala tietää, Hän tekee tuomionsa täydellisen tietonsa perusteella. Hän tietää tilaisuutemme, tietää mistä ihmiset kärsivät.

Tärkeintä ei ole se mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Tärkeintä on aloittaa tästä päivästä, ehkä et ole tiennyt Jumalan suunnitelmasta kohdallasi etkä sitä, miten olet vaikuttanut ihmisiin. Sinulla on tilaisuuksia, joissa voit vaikuttaa ja todistaa. Sinulla on etuoikeus elää Jumalan kanssa jos vain haluat. Jos et ole aiemmin kuullut Jumalan suunnitelmasta elämällesi niin Jumala alkaa näyttää sinulle tahtoaan tästä eteenpäin. Herra, en tiennyt että Sinulla on minua kohtaan tahto, nyt haluan tietää sen mikä on tahtosi. Herra alkaa laittaa matkasi varrelle ihmisiä tai saatat lukea tai kuulla jotain. Alat vähitellen ymmärtää Herran tahdosta varallesi. Antaudu herran tahdolle ja pyydä, että saat kulkea hänen tahtonsa mukaan. Jumala hyväksyy ja ottaa kaikki vastaan omanlaisinaan, ei tarvita mitään erikoislahjakkuuksia. Kaikki tuomitaan sen perusteella mitä teimme sillä, mitä tiesimme ja mitä meillä oli. Olemme siis kaikki samassa veneessä. Fiksuille ja vähemmän fiksuille kaikille on Jumalalla omat suunnitelmansa. Kol.1:9 mukaan on mahdollista tuntea Jumalan tahto Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä.

Se tarkoittaa että Jumala antaa kaiken tarvittavan aloittaaksesi kaiken tänään. Jos hukkasit tilaisuutesi aiemmin pyydä sitä anteeksi ja sano että jätän elämäni nyt Sinulle. Tee elämässäni mitä haluat, tässä olen. Jumala antaa anteeksi menneet, niitä ei voi muuttaa mutta tunnustaa voi. Jumala johtaa vaellustasi ja ohjaa seuraamaan tahtonsa mukaista tietä. Meillä jokaisella on ollut uusia tilaisuuksia Jumalan armosta. Jumala ei halua syyttää, Hän haluaa elää sinussa ja viedä sinut sinne missä antaudut Hänen tahtoonsa. Ei ole parempaa vaihtoehtoa kuin ottaa Jeesus Herraksi. Jumala voi tehdä ihmeellisiä asioita loppuelämäsi aikana. Jumala rakastaa meitä ja tietää mitä tarvitsemme. Ps. 16: 11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Jumala osoittaa elämän tien kun vain pyydät sitä. Kun menet tänään kotiin asetu polvillesi ja sano Jumalalle, olen mokannut pahasti mutta nyt tahdon antaa elämäni Sinulle niin että loppuelämäni haluan noudattaa tahtoasi.

Ps. 32:8 "Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee"

Tämä lupaus on kaikille jotka haluavat kuunnella Jumalaa.

San. 3: 5-6 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.

Älä anna oman tahdon estää Jumalan tahdon tapahtumista elämässäsi. Älä anna toisten ihmisten estää Jumalan tahdon tapahtumista elämässäsi. Älä anna Jumalan sanan tietämättömyyden estää Jumalan tahdon tapahtumista elämässäsi. Jumala, joka loi maailman voi tehdä mitä vain haluaa menneistä huolimatta. Älä anna kelvottomuuden tunteen estää Jumalan tahdon tapahtumista elämässäsi. Jumala rakastaa, antaa anteeksi ja antaa uuden alun. Et varmasti halua kuolla ottamatta Jeesusta Vapahtajaksesi.

Tiedät varmaan, että Jumala ei hyväksy tekosyytä että minulla vain ei ollut aikaa. Kaikkeen muuhun aikaa riittää mutta aikaa ei ole Jumalalle. Älä anna pelon olla esteenä Jumalan tahdon tapahtumiselle elämässäsi. Muista Jumalalla on tahto elämääsi varten ja Hän tahtoo parastasi. Jumala ei nosta esiin menneitä, Hän korostaa tulevaa. Sinulla saattaa olla syntiä Jumalaa vastaan. Jumala puhui ehkä sinulle tämän jutun kautta. Hän osoittaa jo sinulle mitä pitäisi muuttaa tai lopettaa. Anna Jumalan ottaa sinut siitä missä olet, saat nähdä miten hyvä Hän on ja mitä Hän pystyy tekemään elämässäsi. 

Jumala, en tule luoksesi väittäen että minusta on johonkin vaan tunnustan heikkouteni ja tunnustan möhlineeni. Olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Tuon kaiken sinun eteesi. Tule elämääni, anna syntini anteeksi ja tee elämässäni mitä haluat. 

Saat aluksi rauhan, olet saanut anteeksi. Sitten saat seurata Jumalan työtä elämässäsi. Et sinä odota Jumalaa, vaan Hän odottaa sinua. Jumalan armo on ihmeellinen, käsittämätön ja ikuinen tahto elämäsi kohdalta. Ennen kuin tänään lähdet täältä sano: Herra, en edes tiedä miten tunnustaa kaikki syntini, olen tehnyt syntiä Taivasta vastaan. Olen ylenkatsonut hyvyyttäsi ja armoasi. Pyydän nyt anteeksi syntejäni. Annan elämäni Sinulle. Rakas Isä, anna anteeksi ja ohjaa elämääni eteenpäin. Herra Sinun voimallasi, viisaudellasi, armollasi, hyvyydelläsi ja rakkaudellasi haluan aloittaa alusta. Käsitämmekö miten armollinen Jumala meillä on, Hän haluaa unohtaa menneet.

Rukoillaan: Isä, sanat eivät riitä kuvaamaan ihmeellisyyttäsi eikä sitä, mitä armo tarkoittaa. Haluat antaa kaiken anteeksi, toimia meissä ja kauttamme. Rukoilemme, että Pyhä Henki tekee työnsä juuri nyt ja että jokainen meistä tarkastelisi elämäänsä ja antautuisi Sinulle uudestaan jos se on tarpeen. Rakastamme ja ylistämme Sinua Jeesuksen nimessä, aamen.


6.12.2021

JUMALAN PELKO OLKOON ELÄMÄSI SUURIN VOIMA!

Suomi itsenäistyi 6.12.1917. Nyt 6.12.2021 vietämme Suomen itsenäisyyden 104-vuotis juhlaa. Suomen itsenäisyys ei ollut itsestään selvyys. Suuri ja mahtava Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen koko itärajan leveydeltä eli varmaankin 1500 kilometrin leveydeltä. Silloinen Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallio vetosi armeijaan: Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan raamattua. Suomalaiset ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan aikoina ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee tuota samaa eli Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa.

Valtavan ylivoiman edessä Suomalaiset kuitenkin sinnittelivät. Presidentti radiopuheessaan rohkaisi suomalaisia. Te sotilaat siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä ja me täällä kotona olevat saamme ihmeeksemme kuulla, miten elämää johtava käsi antaa teille voimaa seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Samoin teki presidentin vaimo Kaisa Kallio, hän kehotti kansaa rukoilemaan ja kehotukset otettiin tosissaan.

"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut."

(2. TIM. 2:1-6)

1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. 3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. 4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. 5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. 6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. 5. Moos. 9:6 Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi; sillä sinä olet niskurikansa 5. Moos. 26:15 Katso pyhästä asunnostasi, taivaasta, ja siunaa kansaasi Israelia ja sitä maata, jonka olet meille antanut, niinkuin valalla vannoen lupasit isillemme, maata, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Ps. 143:10 

Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata.

Jes. 51:6

Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei kukistu.

Päivän tunnussana rohkaisee talvisodan syttyessä

Olli Seppänen vertaa Suomea Daavidiin ja Neuvostoliittoa Goljatiin. Tähän löytyy pari yllättävää liittymäkohtaa. Talvisota syttyi 30. marraskuuta 1939, jolloin Päivän tunnussanan ensimmäinen lukukappale oli Daavidin ja Goljatin taistelusta kertova raamatunkohta (1. Sam.17). Tämä asetelma tuli esille paremminkin ulkomaailman lehdistöissä, kun Suomi rupesi pärjäämään isoa Neuvostoliittoa vastaan.

Herra siunatkoon sinua Suomi ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

28.11.2021

Uskon todistus - linkki avautuu youtubeen.


21.11.2021

ONEWAY SUNNUNTAIJUHLA - linkki avautuu youtubeen.


14.11.2021

Isänpäivä ja Isän päivä

Jokaisella ihmisellä on isä, jonka elämä on vaikuttanut meihin. Olemme isämme lapsia ja kannamme isän perimää.

Raamattu puhuu paljon myös Jumalasta Isänä. Tunnettu Isä meidän -rukous alkaa isä -sanalla, joka oikeastaan voitaisiin kääntää isiksi. Rukouksen syntyaikaan oli vallankumouksellinen ajatus, että Jumala voisi olla niin läheinen, että häntä uskaltaa sanoa isiksi. Kaksi raamatunkohtaa kertoo paljon Taivaallisen Isän ajatuksista hänen omiaan kohtaan. "Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät." (Matt. 7:9-11)

"Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." (Luuk. 11:13)

Näiden tekstien perusteella näemme, että Isä Jumalalla on hyvät ajatukset ihmistä kohtaan. Meidän täytyy myöntää Raamatun sanojen totuus, että liian usein olemme pahoja. Teemme pahoja asioita ja sanomme pahoja sanoja. Pahoiksi me jäisimmekin ilman armoa. Nyt on niin, että Jeesus kantoi pahuutemme ristille ja antaa meille anteeksi. Ihminen löytää Jeesuksen Kristuksen kautta yhteyden Isään.

Jumala haluaa ihmiselle hyvää ja Jeesus voi muuttaa ihmisen elämän. Tositapahtuma kertoo miehestä, joka tuli uskoon. Mies oli pahasti alkoholisoitunut, asui veneen alla ja hän oli menettänyt työnsä ja kaiken viinan takia. Uskoontulonsa jälkeen mies pääsi takaisin töihin entiseen työpaikkaansa, alkoi hoitaa työnsä hyvin, ja koko elämä muuttui paremmaksi. Työpaikan työkaverit varoittivat miestä, että varo kun menet seurakuntaan, että nyt ne vievät sinulta kymmenykset palkasta! Mies vastasi: "Niinkö vähällä pääsee? Entinen isäntä vei kaiken!" Entiseen verrattuna mies ei kokenut ollenkaan vaikeana antaa osaa tuloistaan Jumalalle kiitoslahjana, on se sitten 10 %, vähemmän tai jotain muuta.

Kutsun sinua tutustumaan hyvän Jumalan Isän rakkauteen, jolla hän rakastaa meitä jokaista vajavaista tallaajaa, sinua ja minua.


8.11.2021

Hepr. 11: 6

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Joh. 11: 25-26

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Ps. 18: 2-3

Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ylistetty olkoon Herra! -niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun.

Hepr. 11:6

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Ps. 16: 2

Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää"

Hebr. 1: 10-11

Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt

Apt: 4: 31

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Ps. 23

Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.


7.11.2021

Jumala on olemassa, hän on todellinen ja rakastaa sinua äärettömän paljon. Jumala on todellinen - hän haluaa olla yhteydessä sinuun jokapäiväisessä elämässä. Hän rakastaa jokaista luomaansa ihmistä eikä halua olla erossa kenestäkään. Olemme jokainen tehneet syntiä ja se pitää meidät erossa rakastavasta Jumalasta. Jokainen meistä on tehnyt vääriä asioita elämässään, ja sitä kutsutaan synniksi. Synti rikkoo meidän yhteytemme rakastavaan Jumalaan ja siksi olemme erossa Jumalasta. Jeesus kuoli syntiemme vuoksi, jotta voisimme olla yhteydessä Jumalaan. Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan syntiemme vuoksi, voidaksemme saada synnit anteeksi ja päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen. Jumala tarjoaa meille armoa. Voimme pelastua uskomalla Jeesukseen. Voimme saada syntimme anteeksi uskomalla Jeesukseen ja ottamalla hänet elämämme hallitsijaksi. Näin pääsemme takaisin hänen yhteyteensä. Pelastusrukous Voit vastaanottaa Jeesuksen elämääsi, kun rukoilet Jumalaa tämän seuraavan rukouksen tavoin. "Rakas Taivaallinen Isä! Tulen eteesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä Sinua vastaan, lähimmäisiäni ja itseäni vastaan ja se on rikkonut yhteyteni Sinuun. Kadun sitä kaikkea ja tahdon pyytää tässä anteeksi syntejäni. Anna minulle minun syntini anteeksi ja anna minun kääntyä pois synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden ja annat minulle synnit anteeksi. Kiitos Isä, että hyväksyt minut Jumalan lapseksi ja annat minulle uuden elämän. Otan sinut, Jeesus, vastaan Pelastajanani, Vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin, niin että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Aamen."

Tervetuloa Jeesuksen Kristuksen seuraan! Haluan onnitella sinua. Olet mahdollisesti viime aikoina antanut elämäsi Jeesukselle Kristukselle ja rukoillut pelastusrukouksen, jossa sanoit Herralle: "Jeesus, tule sydämeeni asumaan, anna minulle minun syntini anteeksi." Olet tehnyt elämäsi tärkeimmän ja kauaskantoisimman päätöksen. Ensimmäinen askel uuteen elämään on tiedostaa, mitä sinulle oikeastaan on tapahtunut. Olet kokenut valtakunnan vaihdoksen. Raamattu opettaa, että jokainen ihminen, joka ei ole Jeesuksen Kristuksen oma, on ollut ennen sielunvihollisen hallintavallan alla. Uskoon tullessa valtakunta on siis vaihtunut. Uskoon tullessa omistaja on vaihtunut ja uskoon tullessa sinun elämäsi herra on vaihtunut. Raamatussa meille sanotaan Efesolaiskirjeen luvussa kaksi:

"Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu." Sinulla on nyt valtakunta vaihtunut. Jeesus Kristus on sinun Herrasi ja Hän on herättänyt sinut hengellisesti eloon. Tärkeä asia tiedostaa on se, että me kaikki olemme syntisiä. Roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 23 sanotaan: "kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla". Ja vielä Roomalaiskirje luku 6. jae 23 sanoo, että: "synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa". Eli kaikki olemme syntisiä, ja tämän synnin seuraamuksena, ikävä kyllä, jokaisen ihmisen kohtalo ilman Kristusta on iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Mutta seuraava tärkeä asia on tiedostaa, että Jumala järjesti pelastussuunnitelman. Jeesus tuli taivaasta maan päälle, kuoli ristillä meidän puolestamme ja sovitti ristillä kuollessaan koko maailman synnin. Tämän pelastuksen sinä olet saanut ottaa vastaan. Kaksi asiaa on tapahtunut: olet tehnyt parannuksen, niin kuin Jeesus opetti: "tehkää parannus". Parannus on tarkoittanut sekä suunnanmuutosta että myös mielenmuutosta. Ennen olit selkä kohden Jumalaa, nyt olet kääntynyt Jumalaan päin. Mutta pelastus otetaan ennen kaikkea uskon kautta vastaan. Raamattu sanoo: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut." Ja Roomalaiskirjeessä sanotaan: "sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan". Usko Jeesukseen tarkoittaa sitä, että olet sydämestäsi laittanut turvan Jeesuksen sovintotyöhön ja olet vastaanottanut Hänet sydämeesi. 

Jos kuitenkin nyt katsot tätä etkä ole varma, että Jeesus on elämäsi Herra tai ehkä haluat varmistua tästä asiasta, rukoile vielä tämä pelastusrukous: Herra Jeesus Kristus. Minä uskon, että Sinä olet Jumalan Poika. Kiitos, että kuolit puolestani ristillä ja sovitit minun syntini. Herra, olen syntinen ihminen, anna minulle minun syntini anteeksi. Jeesus, tule sydämeeni asumaan ja poista sieltä kaikki paha. Tänä päivänä suullani tunnustan: Jeesus Kristus on minun Herrani, minä päätän seurata Jeesusta. Kiitos Jeesus, että kuulit rukoukseni. Aamen.


1.11.2021

Presidentin rukous laulettuna linkki youtubeen


25.10.2021

Kaikki voima käyttöön elämässä

"Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo" (Room. 1:16).

Jumalan pelastava voima on evankeliumissa, sanomassa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, sanomassa verisestä rististä.

Evankeliumi on sanoma, jota saamme lukea raamatusta. Voima ei ole meissä, eikä se koskaan muutu meidän voimaksemme.

Evankeliumin sanomassa Kristus tavoittaa sydämemme. Pieninkin usko saa armosta ottaa vastaan Jumalan ilouutisen.

Evankeliumi on maailman suurin voima, sillä se riittää syntisen ihmisen palauttamiseksi Jumalan yhteyteen. Evankeliumi on kuin kelluke, jonka varassa hukkuva ihminen saa kellua ja luottaa, että häntä kannatellaan.

Jumalan voima ei ole koskaan meidän voimaamme. Me emme muutu vahvoiksi. Mutta meillä on Jeesus, Jumalan ainoa Poika, joka on kaikkia voimia vahvempi. Hänen voimansa tähden me saamme itsessämme olla heikkoja.

Evankeliumi julistaa sanan kuulijan Jumalalle kelpaavaksi, Jumalan lapseksi. Vaikka evankeliumiin liittyy myös muilla tavoilla ilmenevää voimaa, tämä on aina tähtäyspiste ja päätarkoitus.

"Mutta hän on vastannut minulle: `Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa ´Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima." (2. Kor. 12:9)


24.10.2021

Kuluvatko sinun housuistasi ensin polvet vai takamus?

"Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. (Matt. 6:6-8)

Kaikki saamamme aika on lahjaa. Aika on annettu meille, että käyttäisimme sen oikein. Eilistä emme voi elää uudelleen, vaikka kuinka haluaisimme. Huominen ei liioin vielä ole käytössämme. Emmehän edes tiedä, elämmekö yhä silloin, vai loppuuko aikamme jo ennen huomista.

Meillä on vain tämä aika, tämä hetki ja nämä mahdollisuudet. Siksi jokainen hetki on korvaamattoman arvokas. Tämä koskee sekä ihmissuhteitamme että suhdettamme Jumalaan, jonka eteen me kaikki päädymme, kun oma aikamme päättyy. Siksi juuri nyt on oikea hetki kääntyä Jumalan puoleen ja tunnustaa omaan ajankäyttöömme liittyvät virheemme. Häneltä me saamme myös pyytää viisautta, että osaisimme ja malttaisimme käyttää aikamme oikein.

Psalmin 90 jakeissa 10 ja 12 meille annetaan hyvä neuvo sekä ajankäyttöömme että ajatellen oman aikamme päättymisen jälkeen eteemme avautuvaa iankaikkista elämää:

"Seitsemänkymmentä on vuosiemme määrä, tai kahdeksankymmentä, jos voimamme kestää. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen." (Psalmi 90:10,12)

Talvisodan päivinä kansamme oli polvillaan. Rukoukset myös oikeasti kuultiin. Talvisodan ihme, jonka Jumala meille antoi, pelasti meidät tuhoutumiselta. Samalla koettelemus yhdisti sisällissodan repimän kansan ehjäksi kansakunnaksi.

Turvallisina ja helppoina aikoina housuista kuluvat polvia enemmän takamukset. Israelin kansan historia kertoo, mitä sellaisesta seuraa. Jumalan avulla vihollisensa voittanut kansa unohti nopeasti Pelastajansa. Usko laimeni uskonnollisuudeksi ja sydämestä nousevat rukoukset kaavoittuivat palvontamenoiksi.

Jos meidän suomalaisten hengellistä intoa mitattaisiin kirkkojemme ja seurakuntiemme työntekijöiden määrällä, me taitaisimme muihin kansoihin verrattuna sijoittua vähintään mitalisijoille, ellei peräti aivan kärkeen. Mikäli uskomme määrää punnittaisiin kokousten, valiokuntien, komiteoiden sekä niiden tuottamien muistioiden määrällä, tulos olisi loistava.

Jumalan silmissä tällä hetkellä oleva tilanne kuitenkin tyystin toisenlainen. Maallistuminen etenee ja kristinuskon asema kansamme keskuudessa heikkenee. Luterilaisen kirkon jäsenmäärä vähenee monta prosenttiyksikköä vuodessa. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat irtautumassa kirkosta. Samanlaista kehitystä tapahtuu myös vapaiden suuntien seurakuntien jäsenrakenteessa.

Parissa vuosikymmenessä suomalaisten usko Taivaan Jumalaan on lähes puolittunut. Kirkon nelivuotiskertomuksen (2016-1019) mukaan enää vain joka neljäs suomalainen uskoo Jumalaan, niin kuin raamattu opettaa. Kaksikymmentä vuotta aikaisemmin sellaisia oli vielä 47 prosenttia.

Ainoastaan viisi prosenttia suomalaisista pitää enää totena Raamatun sanaa, jonka mukaan ainoa tie Jumalan luo on Jeesuksen kautta. Neljännes kansastamme sitä vastoin uskoo kaikkien uskontojen opettavan pohjimmiltaan samaa totuutta.

Kylmien tilastolukujen takana piileksii huolestuttava seikka. Nuoret naiset ovat jättämässä kirkon ja seurakunnat paljon herkemmin kuin miehet. Kun naiset hylkäävät kristinuskon, he eivät enää tuo lapsiaan kastettaviksi. Tämä näkyy jo nyt mm. pääkaupunkiseudun romahtaneissa kastettujen määrissä.

Kun naiset eivät tule jumalanpalvelukseen, myös nuoret miehet, jotka nykyään ovat naisia enemmän kiinnostuneita hengellisistä kysymyksistä, jättävät tulematta. Näin syntynyt kierre nopeuttaa kehitystä, jonka tuloksena kristinusko on parissa, kolmessa vuosikymmenessä jäämässä vähemmistön uskonnoksi.

Myös me täällä tutussa kotimaassamme tarvitsemme nyt enemmän polvien kuin takamuksen teologiaa. Meidän on aika herätä huomaamaan, että maailmaan mukautuneiden uskonnollisten dinosaurusten aika on päättymässä. Vanhojen kirkkokuntien sisälle on jo syntynyt lupaus tulevaisuuden kirkosta. Sen muodostavat jumalanpalvelusyhteisöt, kotikirkot ja pienryhmät. Sen tuntomerkkejä eivät ole talouden, hallinnon ja jäsenmäärien kaitsennassa kuluneet housujen takamukset vaan Pyhän Hengen synnyttämässä yhteisessä rukouksessa kuluneet polvet.

Rukoile, lue raamattua ja pyydä Jumala johtamaan elämääsi: Jumalalla on valmis ja paras suunnitelma elämällesi kun vain annat sen toteutua.


30.11.2020

1. Jeesus on ainoa Pelastaja koko maailmalle "Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua." APT. 4:12 Myös edellinen jae 11 on tärkeä: "Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta josta on tullut kulmakivi."

2. Jeesus on Isän valittu" Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." MATT. 3:17."Hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi ja pilvestä kuului ääni: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!'" MATT. 17:53. Joka torjuu Jeesuksen, torjuu Isän" Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä." 1 JOH. 2:22-23

4. Joka torjuu Jeesuksen jää Jumalan tuomion ja vihan alle"... mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulenliekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta." 2 TESS. 1:7-9"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään" JOH. 3:36

5. Vain Jeesuksessa synnit saadaan anteeksi "Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne." JOH. 8:24

6. Moni huijari väittää tarjoavansa muita teitä pelastukseen. "Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään ja harvat löytävät sen." MATT. 7:13-14"Jeesus vastasi heille: 'Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monia." MATT. 24:4-5

7. Jeesuksen rinnalla ei ole mitään vaihtoehtoista pelastusta "Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta jos joku meistä - vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu." GAL. 1:7-8"En minä tee tee tyhjäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus saadaan lain kautta, silloin Kristus on kuollut turhaan." GAL. 2:21

8. Tämä evankeliumi pitää julistaa kaikille kansoille"... ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista." LUUK. 24:47"Jeesus tuli heidän lukseen ja sanoi heille: 'Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." MATT. 28:18-19

9. Jeesus tuomitsee kaikki ihmiset viimeisenä päivänä "Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt." JOH. 5:22-23"Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta..." 2 TIM. 4:1


22.11.2020

Valtaa mun sydämein Jeesus - Laulu youtubeen
Marttyyrien ääni - TV7


22.11.2020

Valtaa mun sydämein Jeesus - Laulu youtubeen
Marttyyrien ääni - TV7


12.7.2020

PS.23

1. "Herra on minun paimeneni,ei minulta mitään puutu." 2. "Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä." 3. "Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden." 4. "Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi." 5. "Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen." 6. "Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."

1.6.2020

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." (Joh. 3:5). 

Se, joka on syntynyt, on lapsi. Jumalasta syntynyt on Jumalan lapsi evankeliumin sanan ja Pyhän Hengen uudestisynnyttämänä. Koska olet lapsi, et ole ulkopuolinen tai vieras, vaan Jumalan perheväkeä. Jumala on Isäsi. Jeesus on veljesi. Sinulla on paikka Isän sylissä. Mitä Raamattu sanookaan lapsen asemasta?

 • Lapsen ei tarvitse pelätä (Room. 8:15; Gal. 4:7-8). On todettu, että ero lapsen ja orjan välillä on siinä, että orja pelkää kun isäntä tulee lähelle. Lapsi ilahtuu ja rientää isän syliin.
 • Lapsena sinulla on täysi oikeus perintöön Kristuksessa (Room. 8:17).
 • Jeesus ei häpeä sinua veljenään. Hän oli valmis kuolemaan puolestasi (Hepr. 2:10-11).
 • Koska olet Jumalan lapsi, sinulla on sama Pyhä Henki, kuin Jumalanainokaisella Pojalla (Mark. 14:36; Room. 8:15, Gal. 4:6).
 • Lasten suhde perustuu syntymän kautta saatuun asemaan, ei lain kuuliaisuudesta seuraavaan ansioon (Matt. 17:24-26).

25.5.2020

"Teille on hyväksi / hyödyksi, että minä menen pois," Jeesus oli sanonut. Nämä ovat säpsähdyttävät sanat. Jollakin tavalla meille on hyödyksi ja parempi, että Jeesus meni pois ja Pyhä Henki tuli.

Osaltaan varmaan siksi, että Jeesus ei ruumiillisesti voisi olla kaikkien uskoviensa kanssa kaikkialla (Matt. 28:20). Sen sijaan Pyhä Henki voi olla kaikkialla Kristuksen omissa ympäri maailman kirkastamassa Jeesusta

Jeesuksen omista sanoista heijastuu myös se tosiasia, että Pyhä Henki ei ole vain jokin halpa Jeesuksen korvike. Jeesuksen taivaaseen astuminen ei merkinnyt heikennystä opetuslasten elämään. Pyhä Henki on "toinen" puolustaja. Alkukielessä on kaksi sanaa, joilla on hiukan eri merkitysvivahde: toinen samanlainen (allelos) ja toinen erilainen (heteros). Pyhä Henki on samanlainen puolustaja kuin Jeesus.Jeesus on ensimmäinen puolustajamme Isän oikealla puolella (1 Joh. 2:1). Pyhä Henki on toinen samanlainen puolustaja meissä ja meidän kanssamme (Joh. 14:16-17). Aivan niin kuin Jeesus rukoilee puolestamme Isän luona (Hepr. 7:25), samoin Pyhä Henki uskovissa rukoilee sanomattomin huokauksin pyhien puolesta uskovissa (Room. 8:26-27). Me emme voi täysin ymmärtää Pyhän Hengen läsnäolon mukanaan tuomaa Jumalan läheisyyden merkitystä elämässämme ellemme ymmärrä seuraavia viittä tosiasiaa Hänestä:

 1. Ensiksi, Pyhä Henki on ainoalaatuinen persoona, eikä pelkkä jumalallinen voimavaikutus. Pyhä Henki on "hän", ei "se". (Ef.4:30; 1 Tess. 5:19; Apt. 7:51; 13:2)
 2. Toiseksi, Pyhä Henki on yhtä Isän ja Pojan kanssa. (Joh. 14:16; 16:7; Apt. 1:4-5). Pyhä Henki on Isän ja Pojan lähettämä. Pyhä Henki on kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona (Matt. 3:16-17;28:18-20; 2 Kor. 13:13).
 3. Kolmanneksi, Pyhä Henki on luomisen henki (1 Moos. 1:1-2, 26; Psal. 33:6).
 4. Neljänneksi, Pyhä Henki ei ainoastaan ollut läsnä maailman luomisessa, vaan myös Kristuksessa tapahtuvassa uudessa luomisessa (Joh.3:5).
 5. Viidenneksi, Pyhä Henki on Raamatun Pyhien kirjoitusten jumalallinen inspiroija, siksi Raamattu on Jumalan omaa arvovaltaista sanaa (Apt. 1:16; 4:25; 2 Tim. 3:16; 2 Piet. 1:21).

19.5.2020

Evankeliumin julistaminen ihmein ja tunnusteoin <-- ohjelma linkistä

Profetia Suomelle <-- ohjelma linkistä


3.5.2020

Tempaus <-- ohjelma linkistä

 • Älä pelkää, koska Herra on sinun kanssasi - Joosua 1:9; Jesaja 41:10; Psal. 118:6
 • Älä pelkää, koska Jumala ei koskaan hylkää sinua - 5 Moos. 31:6, 8; Hebr. 13:6
 • Älä pelkää, koska Herra on auttajasi - Jesaja 41:13
 • Älä pelkää, koska Herra on hyvä paimenesi - Psal. 23:4
 • Älä pelkää, koska et ole orja vaan lapsi - Room. 8:15
 • Älä pelkää, koska olet monia varpusia arvokkaampi - Matt. 10:29-31
 • Älä pelkää, koska elämäsi myrskyissä Jeesus itse tulee luoksesi - Mark. 6:49-50
 • Älä pelkää, koska Isäsi antaa sinulle valtakunnan - Luuk. 12:32
 • Älä pelkää, vaan muuta huolesi rukoukseksi ja kiitä Herraa - Fil. 4:6-7, 1 Piet. 5:7


26.4.2020

KORONA VIRUKSEN ALKUPERÄNJÄLJILLÄ  <-- ohjelma aukeaa linkistä

Raamatun mukaan Jumala antaa kaiken ajallisen järkkyä, jotta kävisi ilmi, että on sellaista mikä ei voi järkkyä, koska se on ikuista. Näihin järkkymisiin on vaikea sopeutua, koska olemme niin asettuneita meille turvallisilta tuntuviin näkyviin asioihin, joiden toivomme pysyvän muuttumattomina. Järkkymiset ajavat meidät pois omilta mukavuusalueiltamme kohti tuntematonta ja epävarmaa. Tekee kipeää, kun ei kysytä haluatko muuttua. On pakko muuttua ja sopeutua uuteen.Mutta epävarmuuksien aikana on suunnattoman voimaannuttavaa ja rauhoittavaa tietää, että on asioita, joita koronavirus ei muuta. Pää ei painukaan pinnan alle, koska jalkojen alla tuntuu tukeva pohja.

ALLA 7 MUUTTUMATONTA ASIAA, JOIHIN KORONAVIRUS EI VAIKUTA

1. Jumala. (Ilm. 1:8; Jaak. 1:17; Hebr. 13:8; 9:14; Psal. 102:26)
2. Jumalan sana (Jes. 40:8; Psal. 119:89; 1 Piet. 1:23)
3. Jumalan rakkaus (5 Moos. 7:9; 1 Aik. 16:34; Mal. 3:6)
4. Jumalan suunnitelma (Hebr. 6:17-19)
5. Jeesuksen esirukous puolestamme (Hebr. 7:21, 25)
6. Tuomiopäivä (Apt. 17:30-31)
7. Meidän lopullinen kotimme (1 Piet. 1:4; Hebr. 13:14; Ilm. 22:1-5)


19.4.2020

Miksi Korona? Onko se on Jumalan teko? Yksi osuvimpia kohtia
raamatusta tästä löytyy 2. Aikakirjan 7. luvun jakeista 13-14:

Jos minä joskus suljen taivaan, niin että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan tai lähetän kansani keskuuteen ruton - ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.

Edellä olevissa jakeissa Jumala kertoo käyttävänsä kolmea vitsausta saadakseen ihmiskunnan huomion itseensä: kuivuutta, heinäsirkkoja ja ruttoa eli kulkutautia. Kaikkia näitä on maailma kokenut viimeisen kuuden kuukauden aikana: Australiassa oli maan historian yksi kuumimmista ja sateettomimmista kausista molemmin puolin vuodenvaihdetta. Niin Italiassa kuin Itä-Afrikassakin heinäsirkat ovat tehneet ennätysmäisiä tuhoja aivan viime kuukausina, ja nyt sitten korona.

Matteus. 24:1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille:
tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."
24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
24:5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä
näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja
maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
24:12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta,
seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -
24:16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
24:17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
24:18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
24:19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
24:20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän
asti eikä milloinkaan tule.
24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
24:23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja
ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi:
'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.
24:27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan
tulemus.
24:28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
24:30 Ja silloin ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat
parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa
neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te
tiedätte, että kesä on lähellä.
24:33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
24:34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään
Poika, vaan Isä yksin.
24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
24:38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
24:39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös
Ihmisen Pojan tulemus oleva.
24:40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
24:41 Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
24:42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
24:43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän
valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
24:45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut
pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
24:46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
24:47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
24:48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
24:49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
24:50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei
arvaa,
24:51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on
oleva itku ja hammasten kiristys."


15.4.2020

2. Mooseksen kirja:

12:1 Herra oli puhunut Mosekselle ja Aaronille Egyptin maalla, sanoen:
12:2 Tämä kuukausi pitää oleman teidän tykönänne ensimäinen kuu; hänestä pitää teidän alkaman ajastajan kuukaudet.
12:3 Puhukaat koko Israelin seurakunnalle, sanoen: kymmenentenä päivänä tällä kuulla ottakaan itsekukin itsellensä karitsan, se joka perheenisäntä on, karitsan joka huoneelle;
12:4 Vaan jos yksi huone vähä on karitsaa syömään, niin ottakaan kylänsä miehen kanssansa, joka likin hänen huonettansa on, että niin monta tulis, kuin voisivat karitsan syödä.
12:5 Ja sen karitsan pitää teille oleman virheettömän ajastaikaisen oinaan. Karitsoista eli vohlista pitää teidän sen ottaman.
12:6 Ja sen teidän pitää tallella pitämän neljänteentoistakymmenenteen päivään asti tätä kuuta, ja koko Israelin kansan kokous pitää sen teurastaman kahden ehtoon välillä.
12:7 Ja heidän pitää ottaman verestä, ja sivuman molemmat pihtipielet, ja huonetten ovenpäällisen, joissa he sitä syövät.
12:8 Ja heidän pitää sinä yönä syömän lihaa tulella paistettua ja happamatointa leipää; katkerain ruohoin kanssa pitää heidän sen syömän.
12:9 Ei teidän pidä sitä syömän uutena eikä vedellä keitettynä, mutta tulella paistettuna, pään, jalkain ja sisällysten kanssa.
12:10 Eikä teidän pidä jättämän mitään huomeneksi; ja jos jotakin jää huomeneksi, se tulella poltettakaan.
12:11 Mutta näin pitää teidän syömän sitä: teidän pitää oleman vyötetyt kupeista, ja kengät jalassanne, ja sauva kädessänne, ja pitää sen syömän niinkuin matkaan kiiruhtavaiset: se on Herran pääsiäinen.
12:12 Sillä minä käyn sinä yönä Egyptin maan lävitse, ja lyön kaikki esikoiset Egyptin maalla, ihmisistä niin karjaan asti, ja annan tulla minun rangaistukseni kaikkein Egyptiläisten epäjumalain päälle: Minä Herra.
12:13 Ja veren pitää oleman teille merkiksi huoneissanne, kussa te olette, että koska minä veren näen, niin minä menen teidän ohitsenne: ja ei pidä teille tuleman se rangaistus kadottamaan teitä, koska minä lyön Egyptin maata.
12:14 Ja tämä päivä pitää oleman teille muistoksi, ja teidän pitää sen pyhittämän juhlaksi Herralle: ijankaikkiseksi säädyksi teidän sukukunnissanne teidän sen pyhittämän pitää.
12:15 Seitsemän päivää pitää teidän syömän happamatointa leipää, nimittäin ensimäisenä päivänä pitää teidän paneman pois happaman leivän teidän huoneissanne: sillä jokainen kuin hapointa leipää syö ensimäisestä päivästä niin seitsemänteen päivään asti, hänen sielunsa pitää hukutettaman Israelista.
12:16 Ensimäisenä päivänä on teillä pyhä kokous, ja myös seitsemäntenä päivänä on teillä pyhä kokous. Ei yhtäkään työtä pidä tehtämän niinä päivinä, mutta vaivoin mitä ruaksi tarvitaan jokaiselle hengelle, se ainoastansa tehkäät.
12:17 Ja pitäkäät happamatoin leipä; sillä sinä päivänä olen minä teidän joukkonne johdattanut Egyptin maalta: ja teidän pitää pitämän tämän päivän teidän sukukunnissanne ijankaikkiseksi säädyksi.
12:18 Neljäntenätoistakymmenentenä päivänä ensimäisestä kuusta ehtoona pitää teidän syömän happamatointa leipää, hamaan ensimäiseen päivään asti kolmattakymmentä siitä kuusta, ehtoona.
12:19 Niin ettei seitsemänä päivänä löydetä hapointa leipää teidän huoneissanne; sillä jokainen kuin hapointa leipää syö, hänen sielunsa pitää hukutettaman Israelin joukosta, joko hän muukalainen on eli omainen.
12:20 Sentähden älkäät ensinkään syökö hapointa leipää; vaan happamatointa leipää syökäät kaikissa teidän asuinsioissanne.
12:21 Ja Moses kutsui kaikki Israelin vanhimmat, ja sanoi heille: menkäät ja ottakaat teillenne lampaita kukin perhekuntansa jälkeen, ja teurastakaat pääsiäiseksi.
12:22 Ja ottakaat side isoppia, ja kastakaat vereen, joka on maljassa, ja sivukaat sillä ovenpäällinen, ja molemmat pihtipielet: ja ei yksikään ihminen pidä menemän ulos huoneensa ovesta huomeniseen asti.
12:23 Sillä Herra tahtoo käydä ohitse lyömään Egyptiläisiä: ja koska hän saa nähdä veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee Herra sen oven ohitse, ja ei salli hukuttajan tulla teidän huoneisiinne rankaisemaan.
12:24 Sentähden pidä tämä sääty sinulle ja sinun lapsilles ijankaikkisesti.
12:25 Ja koska te tulette siihen maahan, jonka Herra teille antava on, niinkuin hän sanonut on, niin pitäkäät tämä palvelus.
12:26 Ja koska teidän lapsenne sanovat teille: mikä palvelus tämä teillä on?
12:27 Niin teidän pitää sanoman: tämä on Herran pääsiäisuhri, joka ohitse meni Israelin lasten huoneet Egyptissä, koska hän rankaisi Egyptiläisiä, ja meidän huoneemme vapahti: niin kansa maahan kumartain rukoili.
12:28 Ja Israelin lapset menivät ja tekivät niinkuin Herra Mosekselle ja Aaronille käskenyt oli.
12:29 Ja tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi kaikki esikoiset Egyptin maalla, Pharaon esikoisesta, joka hänen istuimellansa istuman piti, niin vangin esikoiseen asti, joka oli vankihuoneessa, ja kaikki eläinten esikoiset.
12:30 Sinä yönä nousi Pharao ja kaikki hänen palveliansa, ja kaikki Egyptiläiset, ja suuri parku oli Egyptissä; sillä ei siellä ollut huonetta, jossa ei kuollutta ollut.
12:31 Ja hän kutsui Moseksen ja Aaronin yöllä, ja sanoi: nouskaat ja menkäät pois minun kansastani, sekä te että Israelin lapset: ja menkäät matkaanne ja palvelkaat Herraa, niinkuin te sanoneet olette.
12:32 Ottakaat myös myötänne teidän lampaanne ja teidän karjanne, niinkuin te sanoneet olette, menkäät matkaanne; ja siunatkaat myös minua.
12:33 Ja Egyptiläiset vaativat kansaa, ja hoputtaen ajoivat heitä pois maalta; sillä he sanoivat: me kuolemme jokainen.
12:34 Ja kansa kantoi taikinansa, ennen kuin se happani, nimittäin tähteensä, sidottuna vaatteisiin olallansa.
12:35 Ja Israelin lapset olivat tehneet Moseksen sanan jälkeen, ja olivat anoneet Egyptiläisiltä hopia- ja kulta-astioita ja vaatteita.
12:36 Ja Herra oli antanut kansalle armon Egyptiläisten edessä, että he lainasivat heille, ja niin he paljastivat Egyptiläiset.
12:37 Niin matkustivat Israelin lapset Rameseksesta Sukkotiin, lähes kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi lapsia.
12:38 Ja myös paljo kaikkinaista kansaa meni heidän kanssansa, ja lampaita, ja karjaa, ja sangen paljo eläimiä.
12:39 Ja he leipoivat siitä uudesta taikinasta, jonka he olivat tuoneet Egyptistä, happamattomia leipiä; sillä ei se ollut hapannut, sentähden että he ajettiin Egyptistä pois, eikä myös saaneet viipyä, ja ei semminkään saaneet heillensä evästä valmistaa.
12:40 Se aika kuin Israelin lapset asuivat Egyptissä, oli neljäsataa ja kolmekymmentä ajastaikaa.
12:41 Ja koska ne olivat kuluneet, läksi koko Herran joukko yhtenä päivänä Egyptin maalta.
12:42 Sentähden tämä yö pidetään Herralle, että hän vei heidät ulos Egyptin maalta: tämä on se yö, joka pidettämän pitää Herralle kaikilta Israelin lapsilta heidän sukukunnissansa.
12:43 Ja Herra sanoi Mosekselle ja Aaronille: tämä on sääty pitää pääsiäistä: ei yksikään muukalainen pidä siitä syömän.
12:44 Jokainen ostettu orja pitää ympärileikattaman, ja sitte syökään siitä.
12:45 Muukalaisen ja päivämiehen ei pidä syömän sitä.
12:46 Yhdessä huoneessa pitää se syötämän. Ei teidän pidä huoneesta viemän ulos sitä lihaa, eikä teidän pidä luuta rikkoman siitä.
12:47 Koko Israelin seurakunta pitää näin tekemän.
12:48 Jos joku muukalainen asuu sinun tykönäs, ja tahtoo pitää Herralle pääsiäistä, niin ympärileikattakaan kaikki miehenpuolet, ja sitte käykään sitä tekemään, ja olkaan niinkuin maan omainen; sillä ei yhdenkään ympärileikkaamattoman pidä sitä syömän.
12:49 Yksi sääty pitää oleman omaisella ja muukalaisella, joka asuu teidän seassanne.
12:50 Ja kaikki Israelin lapset tekivät niinkuin Herra oli Mosekselle ja Aaronille käskenyt.
12:51 Niin Herra yhtenä päivänä johdatti Israelin lapset ulos Egyptin maalta, heidän joukoissansa.


13.4.2020

Jeesus heräsi kuolleista. Oikeasti. Ruumiillisesti. Ensin hän kuoli väkivaltaisen kuoleman. Kolmen päivän päästä hän virkosi Jumalan voimasta ruumiillisesti uuteen kuolemattomaan ja katoamattomaan elämään. Hän on elossa! Oikeasti. Ei vain kertomuksessa.Evankeliumi on sanoma Jeesuksesta Jumalan Pojasta, joka surmattiin ja virkosi eloon ja joka on elossa! Tästä käsin evankeliumi syntien anteeksisaamisesta saa merkityksensä: Koska Jeesus on oikeasti elossa, kuolema on oikeasti voitettu. Kyse ei ole mistään vertauskuvallisesta sanomasta, että kuolemaa ei tarvitse pelätä. Kuolema on voitettu. Jeesus virkosi eloon!Koska Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, siinä Jumala itse antoi todistuksen Pojastaan: Kaikki mitä Jeesus opetti Jumalasta on totta. Koska Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, tiedän, että kristinusko on totta. Koska Jumala herätti Jeesuksen kuolleista tiedän, että minun todelliset syntini ovat ihan oikeasti anteeksiannettu. Jeesus lupasi, että jokainen häneen uskova saa synnit anteeksi ja itse Jumala vahvisti tämän todeksi herättämällä Jeesuksen kuolleista.Jos evankeliumi pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, se olisi tämä: Jeesus on elossa! Annan sinulle tutkisteltavaksi vain yhden raamatunpaikan. Katso miten apostoli Paavali määrittelee evankeliumin 1 korinttilaiskirjeensä luvussa 15:1-8

15:1 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 15:2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. 15:3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan.  15:4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, 15:5 ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. 15:6 Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. 15:7 Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. 15:8 Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.

ja kuinka hän kytkee Jeesuksesta kirjoittamansa siihen mikä myös meitä kerran odottaa jakeissa 20-26

15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 15:23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 15:25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." 15:26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.

ja 35-58.

15:35 Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?" 15:36 Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! 15:37 Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. 15:38 Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. 15:39 Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. 15:41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. 15:42 Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; 15:43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; 15:44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. 15:45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. 15:46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 15:47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 15:48 Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. 15:49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. 15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 15:53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 15:54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."  15:55 "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" 15:56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. 15:57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.Jeesus kärsi, kuoli ja nousi kuolleista niin kuin oli kirjoitettu, siksi voimme olla varmoja siitä, että jokainen häneen turvautuva ihminen saa synnit oikeasti anteeksi niin kuin on kirjoitettu

APT: 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siunausta viikkoon. Jeesus on elossa!


11.4.2020

Psalmi 23

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Tämä tuttu rakas psalmi on täynnä luottamusta Jumalan huolenpitoon. Samalla se on hyvin todellinen. Elämään kuuluu raskaita ja hankalia vaiheita, joista Herra johtaa runsauteen ja lepoon. Matka kulkee pimeiden laaksojen läpi. Minkälaisia pimeitä laaksoja sinun elämässäsi on ollut ja kenties on nyt? Siellä lohdutuksena ja turvana on Jumalan läsnäolo. Matkan varrella on vihollisiakin. Ne pelottavat ja tuovat uhkaa. Silti ne eivät voita meitä. Kaiken keskellä Jumala täyttää sisäisellä ilolla. Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröivät karun ja pimeän maailman keskellä. Lopulta ajallisen elämän matka käy kohti kuolemaa, mutta siinäkin saa olla turvassa, Herran huoneessa. Elämä ei kuitenkaan pääty kuolemaan vaan se on portti siihen vehreyteen ja ihanuuteen, josta tämän maailman kauneimmat paratiisit ovat vain kalpeaa esikuvaa.


10.4.2020

PITKÄPERJANTAI

Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle.

Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät." Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa.

Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat: "Muita hän kyllä on auttanut - auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu." Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat: "Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi."

Jeesuksen pään yläpuolella oli myös kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas."

Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: "Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!"

Mutta toinen moitti häntä: "Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa." Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."

Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa."

Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia.

Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni."

Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.


(Luuk 22:32-46)

5.4.2020 

PALMUSUNNUNTAI

TODISTEET SIITÄ, ETTÄ KORONAVIRUS ON IHMISEN TEKEMÄ <-- ohjelma linkistä

KORONAVIRUS JA UUSI MAAILMANJÄRJESTYS <-- Ohjelma linkistä


30.3.2020

Jeesus kuoli koska!

1. Ottaakseen päälleen Jumalan vihan - Gal. 3:13; Room. 3:25; 1. Joh. 4:10
2. Miellyttääkseen Taivaallista Isää - Jes. 53:10, Ef. 5:2
3. Oppiakseen kuuliaisuutta ja tullakseen täydelliseksi - Hepr. 5:8; Hepr. 2:10
4. Saavuttaakseen ylösnousemuksensa - Hepr. 13:20-21
5. Näyttääkseen Jumalan rakkauden ja armon rikkauden syntisille - Room. 5:7-8; Joh. 3:16; Ef. 1:7
6. Näyttääkseen hänen rakkautensa meitä kohtaan - Ef. 5:2; Ef. 5:25; Gal. 2:20
7. Kumotakseen meitä vastaan olevat lain vaatimukset - Kol. 2:13
8. Tullakseen lunnaiksi monen edestä - Mark. 10:45
9. Antaakseen syntimme anteeksi - Ef. 1:7; Matt. 26:28
10. Tarjotakseen perustan meidän vanhurskauttamisellemme - Room. 5:9; Room. 3:24; Room 3:28

11. Sovittaakseen meidät Jumalan kanssa - Room 5:10
12. Tuodakseen meidät Jumalan luo - 1. Piet. 3:18; Ef. 2:13
13. Voidaksemme kuulua hänelle - Room. 7:4; 1. Kor. 6:19-20; Apt. 20:28
14. Antaakseen meille luottavaisen pääsyn kaikkein pyhimpään - Hepr. 10:19
15. Tullakseen paikaksi, jossa kohtaamme Jumalan - Joh. 2:19-21
16. Tuodakseen Vanhan Testamentin pappiuden päätökseen ja tullakseen ikuiseksi
      ylipapiksi - Hepr. 7:23-27; Hepr. 9:24-26; Hepr. 10:10-12
17. Voidakseen pappina ymmärtää meitä - Hepr. 4:15-16
18. Vapauttaakseen meidät perinnäissääntöjen kyllästämästä uskonnollisesta
      vaelluksesta - 1. Piet. 1:18-19
19. Vapauttaakseen meidät synnin orjuudesta - Ilm. 1:5-6; Hepr. 13:12
20. Jotta voisimme kuolla synnille ja elää vanhurskaudelle - 1 Piet. 2:24

21. Jotta kuolisimme laille ja kantaisimme hedelmää Jumalalle - Room. 7:4
22. Voidaksemme elää Kristukselle, eikä itsellemme - 2 Kor. 5:15
23. Tehdäkseen rististään ainoan kerskailun aiheen - Gal. 6:14
24. Tehdäkseen meille mahdolliseksi elää uskossa Häneen - Gal. 2:20
25. Antaakseen avioliitolle kaikkein syvimmän merkityksen - Ef. 5:25
26. Luodakseen ihmisiä, jotka ovat innokkaita tekemään hyvää - Tit. 2:14
27. Kutsuakseen meitä seuraamaan hänen esimerkkiään nöyryydestä ja rakkaudesta
      - 1. Piet. 2:19-21; Hepr. 12:3-4; Fil. 2:5-8
28. Luodakseen joukon ristiinnaulittuja seuraajia - Luuk. 9:23; Matt. 10:38
29. Vapauttaakseen meidät kuoleman pelon siteistä - Hepr. 2:14-15
30. Jotta pääsisimme hänen luokseen välittömästi kuoleman jälkeen - 1. Tess.
        5:10; Fil. 1:21,23; 2. Kor. 5:8

31. Turvatakseen meidän ylösnousemuksemme - Room. 6:5; Room. 8:11; 2. Tim. 2:11
32. Riisuakseen aseista henkivallat ja hallitukset - Kol. 2:14-15; 1. Joh. 3:8
33. Vapauttaakseen Jumalan voiman evankeliumissa - 1. Kor. 1:18; Room. 1:16
34. Tuhotakseen vihamielisyyden eri ihmisryhmien välillä - Ef. 2:14-16
35. Lunastaakseen ihmisiä jokaisesta heimosta, kielestä, kansasta ja maasta - Ilm. 5:9
36. Kootakseen kaikki lampaansa eri puolilta maailmaa - Joh. 11:51-52; Joh.10:16
37. Pelastaakseen meidät viimeiseltä tuomiolta - Hepr. 9:28
38. Lisätäkseen hänen iloaan ja meidän iloamme - Hepr. 12:2
39. Jotta meidät kruunattaisiin kirkkaudellaan ja kunnialla - Hepr. 2:9; Fil. 2:7-9; Ilm. 5:12
40. Näyttääkseen, että Jumala voi kääntää pahimmankin pahuuden hyväksi - Apt.4:27-28


29.3.2020

LAULU SUOMELLE <-- lauluu löytyy klikkaamalla linkistä

KORONAPANDEMIA OSA2  <-- linkistä aukeaa 1h mittainen ohjelma

Koronavirus koskettaa yksittäisiä ihmisiä, kansakuntia ja koko maailmaa. Ihmisillä on paljon epävarmuutta ja pelkoa. Yritykset ja valtiot ovat taloudellisessa ahdingossa. Mutta muista, tämä kaikki on Jumalan järkkymättömässä kädessä ja ohjauksessa edelleen. Kaikki tämä kuuluu Jumalan suureen suunnitelmaan.

Tässä tilanteessa tulee todelliseksi se, mistä Pyhä Henki muistuttaa heprealaiskirjeen kirjoittajan sanoin:

"...mutta nyt hän on luvannut sanoen: 'Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin.' Mutta tuo 'vielä kerran' osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat
muuttumaan, että ne, jotka eivät järky pysyisivät."
(Hepr. 12:26-27)

Nyt moni asia järkkyy ja on muutoksen tilassa niin maailmassa, yhteiskunnassa, kuin itse kunkin elämässä. Tässä piilee myös suuri mahdollisuus: Tämän kautta käy ilmi, että on olemassa iankaikkisia asioita, jotka eivät muutu ja joita mikään ei voi järkyttää.Vuosien varrella meidän kaikkien elämään on kasautunut asioita, joita olemme tottuneet pitämään välttämättöminä ja luulemme, että emme tule toimeen ilman niitä. Samalla sellaiset asiat, jotka oikeasti ovat tärkeitä, ovat saattaneet jäädä sivuun. Muutos tekee kipeää mutta älä anna sen haitata. Siinä piilee mahdollisuus löytää jotain uutta. Jumala antaa kaiken järkkyä osoittaakseen, että Hän on varannut meille jotain mitä mikään ei voi järkyttää. Meitä muistutetaan siitä, että me emme elä tätä muuttuvaa maailmaa varten. Meidän päämääränämme on Jumalan järkkymätön iankaikkinen valtakunta.Heprealaiskirje jatkaakin:

"Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla..." (12:28)Pidä kiitollinen mieli ja palvele Jumalaa hänen tahtonsa mukaan. Kun nyt moni asia on muutoksen tilassa ja järkkyy, ruoki itsessäsi kiitollista mieltä Jumalaa kohtaan ja etsi Hänen tahtoaan palvellaksesi Häntä. Pidä tilivälit lyhyenä Jumalan kanssa.

LUOJA JA LUNASTAJA  <-- linkistä aukeaa 10 minuutin ohjelma


23.3.2020

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 6:23)

Jaakobin kirje

1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
1:13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
1:15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
1:16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni.
1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
1:19 Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;
1:20 sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.
1:21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.
1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
1:23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
1:24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
1:25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
1:26 Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha. 
1:27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.


19.3.2020

Ajankohtaista ohjelma <-- linkistä aukeaa 1h ohjelma


15.3.2020 

Kuulutko sinä riskiryhmään?

Korona levittäytyy ympäri maailman. Koko maailma tuntuu olevan sekaisin asian takia. Jaksathan Rukoilla Suomen puolesta. Edellinen suuri puheenaihe ilmaston pilaantumisesta on jäänyt taka-alalle. Tämä kaikki muistuttaa meitä vain siitä että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Mat: 28,18). Jumala on koronan vaikutuksella esimerkiksi puhdistanut maapallon ilmansaasteista huomattavan osan muutamassa viikossa, ihmiset omin voimin eivät tuohon tuskin pystyisi koskaan. Kuulutko sinä joukkoon joka Korkeimman suojassa kulkee vai kuulutko riskiryhmään?

Alla tutkittavaksesi asiasta kertovat psalmit 91 ja 113 .

Psalmi 91
91:1 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, 91:2 se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan."  91:3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.  91:4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.  91:5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,  91:6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.  91:7 Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.  91:8 Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -  91:9 Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani." - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.  91:10 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.  91:11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
91:12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.  91:13 Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. -  91:14 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. 91:15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.  91:16 Minä ravitsen
hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."


Psalmi 103
103:1 Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.  103:2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 103:3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, 103:4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
103:5 joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.  103:6 Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.  103:7 Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.  103:8 Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.  103:9 Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.  103:10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.  103:11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.  103:12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.  103:13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.  103:14 Sillä hän
tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi. 103:15 Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho, hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla.  103:16 Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. 103:17 Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille,  103:18 niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.  103:19 Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.  103:20 Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.  103:21 Kiittäkää Herraa, kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa
teette.  103:22 Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa.